Premis BDigital a la Innovació 2012

Barcelona

Murs lliures

31.5.2012

Wallspot

El nostre projecte ha estat finalista de la 10a edició dels premis BDigital a la Innovació Digital, en la categoria d’ Idees innovadores i projectes pilot R+D+I. Aquesta nominació ens anima a seguir endavant amb més força que mai, convencent-nos encara més, de que les noves tecnologies són un mitjà ineludible per a endegar nous projectes en la societat de la informació i el coneixement en la que ens trobem immersos. L’art urbà i el llenguatge que el caracteritza, no són aliens a aquests nous vents, per això creiem que les noves tecnologies ens seran molt útils a l’hora de posar en valor els artistes urbans i les seves obres. A la vegada farà més àgils els processos de demanda de permisos, i també l’accés del públic a les obres dels artistes. Però sobretot, a partir de les nostres aplicacions 2.0, permetrà una major interacció entre tots, i en la World Wide Web, que afavorirà el procés de creació, i enriquirà l’art urbà en la seva globalitat.