ÚSBARCELONA 2015

festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona
festival de arte urbano barcelona rebobinart poblenou usbarcelona

Barcelona

úsbcn 4

9.5.2015

Durant el cap de setmana de 9 i 10 de maig del 2015 es va celebrar la segona edició del festival Ús Barcelona a un tram del Carrer Pere IV. L’esdeveniment va seguir la mateixa línia que el primer any, un festival on l’art urbà actua a diferents zones de la ciutat que es troben en desús a causa de canvis urbanístics i que han perdut la seva funció social. A partir de l’art, la participació ciutadana, la innovació social, la creativitat i l’experimentació, es creen sinèrgies transformadores que aporten un valor d’ús pràctic però sobretot simbòlic i emocional, que recupera la identificació de la ciutadania amb els espais buits dels seus barris.

La segona edició va posar èmfasi en aquesta participació ciutadana, treballant durant els mesos previs al festival amb veïns i artistes per a crear complicitats encarades a la millora del barri. Es tractava de construir un relat col·lectiu al voltant de la història del barri que pogués ser expressat de forma artística i a la vegada posar sobre la taula les necessitats veïnals. Per fer-ho, es va treballar estretament amb la Taula Eix Pere IV, l’AA- VV del Poblenou, l’Escocesa, i hem col·laborat amb l’Esplai del Sagrat Cor i, en particular, amb els veïns que viuen el tram en el que Ús Barcelona ha intervingut.

Seguint aquesta metodologia participativa es van realitzar les intervencions artístiques al terra de la plaça i de tot el carrer i es va aconseguir transmetre la història i necessitats del barri a la resta d’artistes com a elements inspirador per a les intervencions que realitzarien durant els dies del festival. Amb aquest punt de partida, l’esdeveniment va ser plantejat de manera global, va convertir-se en una amalgama de propostes que anaven des de l’exhibició en directe d’artistes, fins a la participació dels assistents en conferències i tallers, passant per música i espectacles en directe o instal·lacions interactives.

Durant el festival van assistir més de 12.300 persones que van ser testimonis de la intervenció artística d’artistes locals i internacionals al llarg del carrer Pere IV, al tram que va del carrer Fluvià al carrer Selva de Mar.

La trobada va resultar una èxit pel que fa a convocatòria i participació ciutadana com pel que fa a entitats, artistes, veïns i col·lectius participants.