Màster en Mediació UPF

UPF

Barcelona

15.05.2015

Ahir vam participar en el Màster en Mediació professional del Idec-Universitat Pompeu Fabra. Va ser una bona experiència on vam poder compartir amb els futurs mediadors i mediadores, les possibilitats i recursos que ens aportar l’art urbà a l’hora de crear vincles a la comunitat i evitar o tractar conflictes de convivència. També vam explicar la col·laboració de Rebobinart amb el Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de Castelldefels, per a realitzar tallers de graffiti amb joves del programa de mesures alternatives del municipi. En aquests tallers treballem en valors i positivem el graffiti artístic com a eina per a crear comunitat i sentiment de barri. Molt agraïts per la invitació del Javier Wilhelm, i també per la bona rebuda i interès dels alumnes.