WATERWALL by Nuria Toll

aigues-de-barcelona-rebobinart-art-urba-1
aigues-de-barcelona-rebobinart-art-urba-8
aigues-de-barcelona-rebobinart-art-urba-7
aigues-de-barcelona-rebobinart-art-urba-6
aigues-de-barcelona-rebobinart-art-urba-4
aigues-de-barcelona-rebobinart-art-urba-3
aigues-de-barcelona-rebobinart-art-urba-2

Esplugues

Aigües de Barcelona

18.03.2019

Durant les dues primeres setmanes de maig vam dur a terme la segona edició de Waterwall, una línia de projectes comunitaris impulsats per Aigües de Barcelona que es desenvolupen a partir de processos participatius per apoderar diferents col•lectius del territori en què es duen a terme, prenent l’art com a eina de treball i l’aigua com a eix temàtic. El projecte ha rebut el suport de l’Ajuntament d’Esplugues i ha comptat amb la implicació de l’Escola Municipal d’Art d’Esplugues i tenia com a objectiu intervenir les portes del dipòsit d’Aigües de Barcelona ubicat a Sant Pere Màrtir, les quals havien estat vandalitzades amb marques de graffiti de caràcter il•legal.

L’acció es va dur a terme conjuntament amb els alumnes de l’EMA d’Esplugues, els seus monitors, alguns pares i mares i les artistes Núria Toll i Gemma Fontanals, i per tal de dur-la a terme es va dividir el projecte en dues fases: una sessió participativa de contextualització i ideació de dissenys i una sessió d’execució mural.

La primera fase va consistir en una sessió de dinàmica participativa on les artistes, els responsables d’Aigües de Barcelona i els responsables de Rebobinart vam treballar amb els alumnes, monitors i pares de l’EMA diferents conceptes, figures, missatges i objectius per tal d’elaborar un disseny conjunt que posteriorment decoraria cadascuna de les portes del dipòsit a intervenir. En aquest sentit, la sessió es va desenvolupar de la següent manera: primerament, des d’Aigües de Barcelona es va fer una explicació sobre el cicle de l’aigua, la qual serviria com a punt de partida per realitzar, acte seguit, una pluja d’idees sobre les diferents temàtiques i qüestions a tractar, essent aquesta la base sobre la qual s’haurien d’acotar el disseny, els elements i la composició del mural, així com els missatges i frases que l’haurien d’acompanyar. Un cop finalitzada la fase d’ideació, es van provar diferents tècniques, materials i estils perquè els participants es familiaritzessin amb ells de cara a la sessió d’execució mural.

La segona fase va consistir en l’execució mural dels dissenys resultants de la sessió anterior. Així que, un cop tothom va arribar al dipòsit de Sant Pere Màrtir, vam procedir amb una breu introducció d’Aigües de Barcelona sobre les seves instal•lacions i les artistes es van posar mans a l’obra amb els nens i nenes i els seus acompanyants. La jornada va desenvolupar-se entre rialles i molta energia, ja que els nens i nenes van arribar molt motivats i des del principi fins a la fi de l’activitat van estar participant de forma activa i constant.

Finalment, després de diverses hores de feina, on abans hi havia pintades vandàliques s’hi podien veure un peix i una tortuga, sota el els lemes “cada gota compta” i “tu ets aigua”, envoltats de gotes, bombolles i vegetació típica de l’ecosistema del riu Llobregat.

En conclusió, la segona edició del projecte Waterwall ha estat un èxit i hem quedat gratament sorpresos per l’empenta i la gran quantitat d’energia dels alumnes de l’EMA d’Esplugues, l’actitud dels quals han permès que s’assolissin els objectius marcats durant les sessions i que l’execució mural hagi estat àgil i planera, presentant un resultat molt positiu.