Wall Lab by Anna Taratiel

OVNI WALLSPOT streetart poblenou (3)
OVNI WALLSPOT streetart poblenou (2)
OVNI WALLSPOT streetart poblenou (4)

Barcelona

Philarthropic v2

10.1.2020

Wallspot

Anna Taratiel, més coneguda com OVNI, ha estat l’artista seleccionada per participar en últim Wall Lab de Wallspot.

Des de Rebobinart ens hem encarregat de produir aquest Wall Lab, un projecte que forma part de Wallspot. En aquest l’equip de Wallspot seleciona a un artista que tindrà l’oportunitat de realitzar un projecte mural amb permanència d’un any, d’aquesta manera s’assegura una durabilitat més llarga de l’obra. Per tant aquesta iniciativa compta amb un caràcter més professional.

En aquesta ocasió l’artista OVNI ha realitzat la seva intervenció en un espai cedit cedit per Hotal Acta Voraport. Aquest espai temporal són unes tanques de construcció situades al Poblenou (Barcelona) on d’aquí a uns anys trobarem un hotel.

Les obres d’Anna Taratiel evoquen paisatges interns i presenten reflexions i metafòriques sobre el seu entorn, expressades mitjançant l’abstracció geomètrica, provocant emocions i augmentant la percepció de l’espectador mitjançant la intensa relació compositiva, conceptual i tècnica que manté amb l’espai i el color. En aquesta obra podem veure representades les idees d’estructura, patró i variació, molt representatives del seu estil.

En aquesta intervenció Rebobinart ha actuat com a gestor i ha comptat amb el suport de Philarthropic, i a l’extensa xarxa d’artistes que formen part de Wallspot per a desenvolupar aquest projecte.