No Estem Sol*s

Barcelona

les corts districte

24.12.2020

El districte de les Corts de la ciutat de Barcelona ha impulsat No Estem Sol*s, un projecte social que vincula la intervenció artística a l’espai públic amb el col·lec­tiu de gent gran del districte de Les Corts de Barcelona. Durant els mesos de novembre i desembre, l’entitat cultural Rebobinart s’ha encarregat de produir aquesta iniciativa dissenyada per l’artista Octavi Serra. Utilitzant l’art com a eina de transformació social, aquest projecte pretén reforçar els vincles de la ciutada­nia amb la gent gran del districte de Les Corts per tal ofe­rint-los noves vies de suport social i fer constar la presència de la gent gran a l’espai públic.

Durant la pandèmia de la COVID-19, la gent gran ha resultat un dels col·lectius més vulnerables de la població, no només per l’impacte del virus en la salut sinó també pels efectes derivats del confinament. En resposta a aquest context, No Estem Sol*s es planteja com una iniciativa artística que rendeix homenatge a aquest col·lectiu i que alhora proposa noves formes d’acompanyament a la gent gran.

El projecte consta de diverses fases en la que s’impliquen diferents agents. Inicialment, s’ha treballat amb entitats del territori per fer la selecció de les persones grans que hi participaran. Durant novembre, el periodista Carlos Márquez ha entrevistat als participants i la fotògrafa Laura Abad els ha retratat a l’espai públic o privat. Finalment, l’artista Octavi Serra durant desembre ha transformat els retrats i els missatges més representatius en unes intervencions artístiques que s’aplicaran a les caixes d’electricitat ubicades als semàfors del barri de Les Corts. El resultat d’aquests diàlegs i intervencions es pot consultar al web http://noestemsols.rebobinart.com/.

El conjunt de intervencions artístiques a l’espai públic pretén conformar un projecte social i artístic transversal, a través del qual la ciutadania podrà prendre consciència sobre la importància d’aquest col·lectiu per a la vida, identitat i història del barri. De la mateixa manera, el treball en xarxa per a la realització del projecte vol posar en relleu la importància de les entitats i associacions del territori i la seva vinculació amb la gent gran.