Festival de les Arts Comunitàries

festival_faaccc_arts_comunitaries
faaccc_womart
arts_comunitaries_womart

Barcelona

Captura

11.5.2021

El passat 11 de maig la Fàbrica de Creació Fabra i Coats va acollir el Festival de les Arts Comunitàries (FAACCC), un espai de trobada que oferia diverses activitats, des de taules rodones, xerrades, assemblees i presentacions amb l’objectiu de replantejar qüestions com: què vol dir problemàtica social, qui la fem, qui som els vulnerables, qui som la comunitat i com ens relacionem amb elles.

Des de Rebobinart vam tenir l’oportunitat de participar en la taula rodona Com incorporar territoris i empoderar col·lectius?, presentant el projecte Womart, que pretén reivindicar necessitat de reconèixer i visibilitzar el talent femení en les arts visuals i fomentar la igualtat de gènere en totes les disciplines artístiques visuals.

Vam compartir taula amb Alfredo Cohen (Associació Cultural elParlante) que presentava Ciutat Esperança, un projecte d’educomunicació que promou la mirada crítica i el debat, reflexionant sobre les diferents realitats del barri de Ciutat Meridiana.

També va participar Diego Salazar (Connectats Cooperativa), En Palabras [relatos migrantes] és un projecte col·lectiu de creació i edició literària que reuneix persones migrants, exiliades i refugiades d’Amèrica Llatina residents a Barcelona.

La jornada va centrar l’atenció en com cada un dels tres projectes treballa per empoderar el col·lectiu que l’ocupa, a través de quines eines i accions el visibilitzen o quina ha estat l’evolució d’aquests des de l’inici fins a l’actualitat. Tot i tractar-se de tres projectes que es basen en àmbits i grups de persones molt diferenciats, va resultar engrescador veure els punts en comú i com les vies per resoldre problemàtiques apropaven les tres tasques.

Des d’aquí volem agrair al FAACCC l’oportunitat de donar a conèixer Womart a un nou públic.