CultHunting DAY

CultHunting Day

Barcelona

Aj BCN

19.10.2015

El CultHunting Day és un matí concentrat d’inspiració i creativitat. Hem aportat el nostre punt de vista sobre la relació entre cultura i empresa des de la innovació. Com l’art urbà pot passar de ser un art marginat a ser reconegut com un art amb unes grans potencialitats a l’hora de transformar les nostres societats i en concret els nostres entorns urbans. En el món de l’empresa també és evident aquest gir des de fa anys, i es poden veure exemples de com la cultura i l’art en concret és aprofitat per empreses innovadores que fan compatibles els seus interessos amb els de la promoció dels artistes i de l’art. Hem de treballar en tots els fronts per a aconseguir que l’art urbà recuperi el paper que mereix en les nostres societats urbanes.

La segona edició va posar èmfasi en aquesta participació ciutadana, treballant durant els mesos previs al festival amb veïns i artistes per a crear complicitats encarades a la millora del barri. Es tractava de construir un relat col·lectiu al voltant de la història del barri que pogués ser expressat de forma artística i a la vegada posar sobre la taula les necessitats veïnals. Per fer-ho, es va treballar estretament amb la Taula Eix Pere IV, l’AA- VV del Poblenou, l’Escocesa, i hem col·laborat amb l’Esplai del Sagrat Cor i, en particular, amb els veïns que viuen el tram en el que Ús Barcelona ha intervingut.