Taller l’Esperança i Baró de Viver

Taller Baró de Viver (4)

Barcelona

Aj BCN

20.12.2016

El projecte desenvolupat amb les escoles L’Esperança i Baró de Viver, radicades al barri homònim, respon a la necessitat d’incentivar la convivència entre els joves amb la finalitat de fomentar els valors d’igualtat i respecte i, per tant, afavorint la prevenció de conflictes.

Aquest projecte s’ha dut a terme en 4 sessions que han tingut lloc en els mesos de novembre i desembre, les quals s’han centrat en explorar les necessitats que els joves detectaven en el seu barri.

En primera instància es va fer una sessió teòrica on s’explicava la història i l’evolució de l’art urbà i el graffiti fomentant l’esperit crític dels joves respecte l’entorn urbà, la creació artística i el civisme. Posteriorment, els participants van desenvolupar conjuntament el procés d’ideació, de creació i d’execució d’un mural artístic que es duria a terme a partir de la reflexió sobre el seu barri i les coses a millorar-hi. D’aquesta forma vam poder detectar quins eren els reclams dels alumnes, els quals es van reflectir en el mural artístic que es va desenvolupar amb l’artista Edjinn.

A banda del mural artístic, els joves també van poder experimentar amb la tècnica del “lettering” i els “stencils” de la mà dels artistes Aram Rah i La Castillo, respectivament.

Al llarg de l’útlima sessió, els alumnes van reflexionar sobre la globalitat del projecte aportant la seva valoració tant individual com col•lectiva, la qual ha estat altament positiva.