Taller l’Esperança i Baró de Viver

Taller Baró de Viver (4)
Taller Baró de Viver (5)
Taller Baró de Viver (6)
Taller Baró de Viver (3)
Taller Baró de Viver
Taller Baró de Viver (2)

Barcelona

Aj BCN

20.12.2016

El projecte desenvolupat amb les escoles L’Esperança i Baró de Viver, radicades al barri homònim, respon a la necessitat d’incentivar la convivència entre els joves amb la finalitat de fomentar els valors d’igualtat i respecte i, per tant, afavorint la prevenció de conflictes.

Aquest projecte s’ha dut a terme en 4 sessions que han tingut lloc en els mesos de novembre i desembre, les quals s’han centrat en explorar les necessitats que els joves detectaven en el seu barri.

En primera instància es va fer una sessió teòrica on s’explicava la història i l’evolució de l’art urbà i el graffiti fomentant l’esperit crític dels joves respecte l’entorn urbà, la creació artística i el civisme. Posteriorment, els participants van desenvolupar conjuntament el procés d’ideació, de creació i d’execució d’un mural artístic que es duria a terme a partir de la reflexió sobre el seu barri i les coses a millorar-hi. D’aquesta forma vam poder detectar quins eren els reclams dels alumnes, els quals es van reflectir en el mural artístic que es va desenvolupar amb l’artista Edjinn.

A banda del mural artístic, els joves també van poder experimentar amb la tècnica del “lettering” i els “stencils” de la mà dels artistes Aram Rah i La Castillo, respectivament.

Al llarg de l’útlima sessió, els alumnes van reflexionar sobre la globalitat del projecte aportant la seva valoració tant individual com col•lectiva, la qual ha estat altament positiva.