Murs Lliures

murs-lliures-graffiti-barcelona-2

Barcelona

Murs lliures

1.10.2012

Wallspot

Murs lliures neix de la necessitat d’alliberar espais de creativitat per als artistes urbans de Barcelona. Una ciutat que havia girat l’esquena a aquest art, i de la qual gran quantitat d’artistes que gaudeixen de molta qualitat a les seves mans, n’havien fugit per a pintar en murs o rieres d’altres localitats, on tenien temps de fer les seves obres més elaborades i no ser multats. Veient la necessitat de que Barcelona mantingués aquest talent, Murs Lliures treballa en cada districte, per a que es destinin uns espais, que es converteixin en punt de trobada de la creativitat del barri.

Els espais, cedits pel districte, són gestionats per la plataforma que bàsicament vetllarà per la major participació possible. Des de la plataforma virtual els i les artistes demanaran un espai en concret, pel qual rebran un permís oficial per a pintar. La il·lustració, mural o escrit tindrà una durada limitada. Aquesta serà d’un mínim d’una setmana, i s’allargarà depenent de la nombre de peticions que aquell espai rebi. La idea principal, d’encabir el major nombre d’artistes urbans en el projecte es basa en aquest dinamisme que hauran d’assolir els espais de cada districte. Aquest component efímer de les obres, d’altra banda, ja és present en l’essència de l’art urbà, que no té pretensions de perdurabilitat en el temps, sinó de causar un impacte espontani que aconsegueixi algun efecte sobre els observadors casuals.

Així com es pretén arribar al major nombre de persones que s’animin a fer ús d’aquests espais, també es pretén arribar al major nombre de disciplines o variants artístiques. Així doncs, tot i que la proposta inicial ve del col·lectiu grafiter, la voluntat de la plataforma és encabir-hi tot tipus de manifestacions artístiques.

Objectius a assolir

• Donar sortida a la creativitat dels artistes urbans de Barcelona.

• Aportar qualitat i valor afegit a aquest tipus d’art.

• Afavorir i potenciar la part creativa i elaborada de l’art urbà, en detriment de les firmes o tags més invasives.

• Aconseguir uns espais de treball agradables per a que es puguin dur a terme, sense presses, obres ben elaborades.

• Assolir una participació elevada d’artistes i modalitats, i aconseguir uns espais dinàmics que funcionin de punt de trobada de la creativitat