Mural García Lorca

Mural de graffiti de Garcia Lorca en catselldefels
Mural de graffiti de Garcia Lorca en catselldefels
Mural de graffiti de Garcia Lorca en catselldefels
Mural de graffiti de Garcia Lorca en catselldefels
Mural de graffiti de Garcia Lorca en catselldefels
Mural de graffiti de Garcia Lorca en catselldefels

Castelldefels

Aj Castelldefels

1.7.2016

L’Ajuntament de Castelldefels, amb motiu del programa de rehabilitació de façanes del barri de Vista Alegre, va voler realitzar una acció artística en una de les mitgeres del carrer García Lorca, carrer que està en vies de remodelació urbanística. Entenent que el projecte neix d’una acció conjunta de millora del barri, es va considerar oportú la realització d’un mural artístic que aportés un valor afegit per dignificar el barri.

El barri de Vista Alegre, a més, sorgeix en la dècada dels anys 50 fruit dels fluxos d’immigració provinents d’Andalusia i Extremadura majoritàriament. Així doncs, no és casualitat que la majoria de noms dels carrers d’aquest barri facin referència a artistes o topònims dels llocs d’origen dels seus veïns.

ractant-se d’una acció que se situava en el carrer García Lorca, tant els veïns com l’Ajuntament van coincidir en la realització d’un mural que representés aquest autor, una de les figures més destacades de la literatura espanyola.

Els artistes Aram Rah i Jalón de Aquiles van donar forma a aquest mural inspirant-se en l’estil simbòlic i metafòric de l’escriptor espanyol. La primera estrofa del poema “El Diamante” va servir de font d’inspiració a tots dos artistes per plasmar el ric univers lorquià:

El diamante de una estrella
Ha rayado el hondo cielo,
Pájaro de luz que quiere
Escapar del universo
Y huye del enorme nido
Donde estaba prisionero
Sin saber que lleva atada
Una cadena en el cuello

Tot i que la ubicació de la mitgera on es va realitzar l’obra suposava tot un repte donada l’alçada i la disposició del mur de 61 metres quadrats, els dos artistes no van dubtar en fer-se’l seu i, en un total de 6 dies, l’obra va estar completament finalitzada. L’aire místic i misteriós del mural capta l’esperit del poema i, a jutjar per les opinions dels veïns del barri, dóna vida, color i un toc únic al carrer.

A més, enguany es commemora el 70 aniversari de l’afusellament de García Lorca, motiu afegit per voler rendir homenatge i recordar amb una acció com aquesta un dels autors espanyols més emblemàtics.