Centre d’acollida Assís

graffiti-centre-assís-9

Barcelona

Persianes lliures

8.4.2010

Wallspot

L’esdeveniment en aquest centre que es dedica a l’atenció integral de persones sense sostre, va ser realitzat amb el suport del Districte de Sarrià.

Un total de 10 artistes de la plataforma van pintar dins del recinte, aquest cop amb la participació de les persones ateses en aquest centre que van aprendre les tècniques bàsiques completant les obres d’aquests artistes

La jornada, que comença al matí i acabà per la tarda va ser amenitzada per un dinar de germanor, on tant els artistes, les persones ateses i també les treballadores del centre van poder intercanviar impressions sobre el treball artístic que estaven realitzant.